Soffa gjorde fördelarna

- Aug 30, 2017-

Soffa gjort de viktigaste fördelarna kan vara så att soffan tillverkare enligt sina egna behov, skräddarsydda. I denna strävan efter individualitet verkar en unik social atmosfär, "privatanpassad" göra hotellet, klubbarna och andra utvecklingsplatser gå vidare. Så, vad är fördelen med att göra en soffa i slutet? Nästa lilla band med alla för att förstå nästa stapel

Fördel en: garanterad kvalitet, med trygghet

Tillverkad av soffmaterial är ofta baserade på våra egna krav på urval, så att du helt kan undvika några svarta hjärtsfabrikens snitthörn, dumma, i utseendet. Det är anmärkningsvärt att eftersom allt material är gjort självständigt, så måste vi göra ett bra jobb i soffan innan vi känner till olika materialhemläxor.

Fördel II: skräddarsydd, kraftigt ökat utrymmeutnyttjande

Många mark i partiet utgjorde hyran i vår kostnadsbudget den högsta andelen. Därför är det i møbellayouten, hur man utnyttjar utrymme fullt ut, inte slöseri med resurser, det har blivit en mycket viktig fråga. I ett begränsat utrymme för att maximera utnyttjandegraden, särskilt i en plats för de oregelbundna områdena, kan endast soffan göras för att möta hela, spara land, öka rymdutnyttjandet.

Fördel tre: massproduktion, kostnadseffektiv

I en sats av soffa kan det i allmänhet vara en bra minskning av produktionskostnaderna för soffan. Bara en uppsättning soffa kommer oundvikligen leda till materialavfall, och avfall av material kommer att beräknas till budgeten att gå. Om beställningen görs i bulk kommer avfallet av material att vara mycket mindre. Så kostnaden för soffan kommer naturligtvis att minskas.